Zápis z jednání výkonného výboru 1.FC Polešovice

Termín konání: 4.12.2015

Místo konání: zasedací místnost Městyse Polešovice

Program jednání:

 

     1. Situace v přípravce

     2. Situace u A mužstva mužů

     3. Údržba hřiště – hospodář

     4. Sponzorství

     5. Další

 

Vzhledem k tomu, že je nutno zefektivnit a zrychlit činnost výboru budou vytvořeny menší skupiny, které budou moci účinněji a efektivněji pracovat.

Vzniknou skupiny pro přípravku a muže.

1. Situace v přípravce

Skupinu, která bude řešit situaci v přípravce, bude mít na starost Marian Berka s Kubou Pavelou. Zpracují průběh a termín turnaje přípravek, možnosti náboru nových dětí z okolních obcí a Polešovic, podmínky z jakých by byli ochotni rodiče z okolních obcí vozit jejich děti do Polešovic. Případně (toto nepadlo na schůzi) možnost spolupráce s oddíly z okolních obcí.

Dále možnost spolupráce s Radkem Bartošíkem a Tomášem Slukou.

K důležitým jednáním bude přizván i prezident klubu.

 

2. Situace u A mužstva mužů

Tuto skupinu bude mít na starost Jaroslav Bednařík. Jeho úkol bude stabilizovat situaci u mužů jak hráčsky, tak trenérsky. Kontaktuje nového trenéra pana Tyla a domluví se s ním na schůzce ohledně situace v teamu. Je nutné ve spolupráci s trenérem stabilizovat hráčský kádr pro další sezónu. Kádr doplnit minimálně o 2-3 kvalitní hráče. Hráči budou vybírání ve spolupráci s novým trenérem. Budeme hledat typově odpovídající hráče i v okolních obcích a ty se snažit v přestupovém období získat pro novou sezonu.

K důležitým jednáním bude přizván i prezident klubu.

 

3. Údržba hřiště – hospodář

Bude proveden pohovor s Jendou Červinkou ohledně jeho fungování a kvalitě odvedené práce na hřišti. Pokud nebude souhlasit, nebo nebude plnit své povinnosti, bude s ním ukončena spolupráce.

Pohovor provede prezident klubu 9. nebo 10.4.2016. Budou mu jasně vysvětleny úkoly, které je nutno dělat a bude důsledně kontrolována kvalita provedené práce. Zkušební doba vzhledem k dřívějším zkušenostem a ne dobře odvedené práci bude pouze 14 dnů, což je do prvního mistrovského zápasu A mužstva na našem stadionu. Jenda Červinka obdrží úkoly v tištěné formě, které podepíše jak on, tak i prezident klubu. A které budou v průběhu těchto dní kontrolovány.

Přehled úkolů:

-          Udržování naprostého pořádku v prostorách stadionu, hřiště apod.

-          Zametání tribun a přilehlé plochy

-          Údržba laveček. Budou čisté a suché

-          Sečení trávy před tribunou a pod zábradlím okolo hřiště

-          Udržování čistoty v kabinách i po tréninku. Kabiny budou před každým zápasem a tréninkem naprosto čisté. Jedná se o kabiny jak A mužstva, tak i přípravky a kabiny soupeřů

-          Zavlažování hřiště

-          Před zápasem nalajnovat hřiště a rozmístit praporky, nachystat dresy a ručníky

-          Po zápase schovat praporky

-          Údržba střídaček

-          Zavlažovat hřiště

 

Pokud bude rozhodnuto, že úkoly nebyly plněny v požadované kvalitě, bude řešena otázka nového hospodáře a vyklizení prostor Jendou Červinkou.

Nový hospodář bude hledán ve spolupráci s městysem Polešovice.

 

4. Sponzorství

Ze hřiště budou odstraněny staré plechové tabule, které by mohly způsobit zranění hráčů a budou nahrazeny novými reklamními plochami. Ve svahu nad střídačkami bude vybudovaná konstrukce pro upevnění reklamních bannerů rozměru 1x3 metry. Dále budou tyto bannery umísťovány na žádost sponzorů i za branku. Pro příští sezonu budou hledání partneři. Pro tuto záležitost bude graficky zpracován přehled možností partnerství s umístěním reklamy a ceník. Jako reklamní plochy bude využita velká cedule v rohu a taky budou zakoupeny vlajky s potiskem sponzora, které se budou vždy před zápasem umisťovat na vybraná místa. Tuto problematiku má na starosti prezident.

  

5. Další

Bylo řešeno:

-          zpevnění břehu za střídačkami – řeší prezident se starostou

-          občerstvení na mistrovských utkáních – řeší Jirka Běhávka ml. s Richardem Drobilem

-          zpracování nájemní smlouvy na stadion s městysem – řeší prezident

-          situace kolem bufetu, otevírací doba během zápasů a turnajů jak A mužstva, tak i přípravky – řeší Jirka Běhávka ml. s Richardem Drobilem

-          23.4. v 8.30 bude probíhat brigáda na hřišti. A mužstvo osloví Jaroslav Bednařík, rodiče hráčů s přípravky osloví Marian Berka. Občerstvení, které bude hrazeno z rozpočtu 1.FC  zajistí Jaroslav Bednařík s Jirkou Běhávkou ml.

-          Výbor byl seznámen se změnou finanční podpory FAČR klubů pro rok 2016

-          Jirka Běhávka ml. Potvrdí pro FAČR, že účetnictví 1.FC Polešovice bude vedeno dle jejich požadavků, tzn. Takzvaným podvojným účetnictvím, které bude zpracovávat Ing. Ivana Rybáriková

-          Doposud nebyla schválena dotace na rekonstrukci hřiště a závlah. Starosta městyse nás bude o výsledku neprodleně informovat

-          Jirka Běhávka st. zkusí zajisti popelníky na stadion.

 

 

Zapisovatel:

Ing. Tomáš Bartošík

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jaroslav Bednařík