Zápis z jednání výkonného výboru 1.FC Polešovice

 

Termín konání: 4.12.2015

Místo konání: zasedací místnost Městyse Polešovice

Program jednání:

 

1. Volba prezidenta 1.FC Polešovice

2. Volba víceprezidenta 1.FC Polešovice     

3. Volba ekonoma 1.FC Polešovice

            4. závěr

 

Přítomni všichni členové výboru:

Ing. Tomáš Bartošík

Ing. Jakub Pavela

Mgr. Tomáš Kordula

Jiří Běhávka

Jaroslav Martykán

Marian Berka

Ing. Jaroslav Bednařík

Mgr. Jiří Běhávka

Ing. Marek Pavela

 

Výkonný výbor zvolil prezidenta 1.FC Polešovice Ing. Tomáše Bartošíka, 8-0-1

 Výkonný výbor zvolil víceprezidenta 1.FC Polešovice Ing. Jakuba Pavelu, 8-0-1

Výkonný výbor zvolil ekonoma 1.FC Polešovice Jiřího Běhávku, 8-0-1

 

Zapisovatel:

Ing. Tomáš Bartošík

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jaroslav Bednařík