Zápis z jednání výkonného výboru 1.FC Polešovice

 

Termín konání: 6.12.2015

Místo konání: zasedací místnost Městyse Polešovice

Program jednání:

 

     1. Situace u A mužstva

     2. Situace u týmů přípravky

     3. Hospodaření klubu

     4. Výběr členských příspěvků

     5. Fotbalové zázemí

     6. Administrační věci

     7. Různé a Diskuze

     8. závěr

 

Přítomni členové výboru:

Ing. Tomáš Bartošík

Ing. Jakub Pavela

Jiří Běhávka st.

Mgr. Jiří Běhávka ml.

Mgr. Tomáš Kordula

Ing. Jaroslav Bednařík

Marián Berka

Ing. Marek Pavela

 

Nepřítomen:

Jaroslav Martykán

  

Add.1

Byla projednávána situace v „A“ mužstvu 1.FC Polešovice. Jak hráčská základna, tak situace kolem trenéra.

Do příštího jednání VV připraví Jaroslav Bednařík a Tomáš Kordula seznam hráčů, kde bude uvedeno, kteří jsou schopni se dostavovat na tréninky v úterý a pátek. Dále připraví seznam hráčů, kteří by mohli v průběhu jarní části sezóny, případně do další sezóny posílit naše mužstvo.

Tito hráči budou osloveni, případně pozvání na další jednání VV.

Je nezbytně nutné vyřešit situaci kolem trenéra „A“ mužstva.

Jedna z variant je oslovení p. Drobisze Františkem Moricem, který by byl schopný dát sponzorský dar, který by pokryl náklady. Poprosím Jiřího Běhávku st. zjistit od Franty Morice, jaký je momentálně stav a jestli máme s touto variantou vůbec počítat.

Tomáš Kordula osloví Davida Sklenku a zkusí s ním domluvit, jestli by se mohl dostavit na další jednání VV, které proběhne 18.12. v 18.00.

Ostatní členové VV se musí aktivně zapojit minimálně do vytipování vhodného trenéra, pokud by nevyšla ani jedna z výše uvedených alternativ.

 

Add.2

Marian Berka s Jakubem Pavelou připraví strukturu realizačního týmu přípravky 1.FC Polešovice.

Rozdělení funkcí jako vedoucí mužstva, trenér starší přípravky, mladší přípravky apod.

Připraví seznam hráčů obou přípravek i s uvedením roku narození, kteří jsou u nás registrovaní.

Zjistí jaký je stav a možnosti trénování u p. Kaňovského. Bylo by dobré jej pozvat na jednání VV 18.12. Případně za ním můžeme zajít, kdy mu to bude vyhovovat.

 

Add.3

 Tomáš Bartošík prověří možnosti založení bankovního účtu 1.FC Polešovice u bankovních subjektů, aby byly buďto nulové poplatky za vedení účtu a transakce, nebo alespoň minimální. Stav doloží na jednání VV 18.12.

Tomáš Bartošík a Jakub Pavela připraví koncepci sponzorství do 18.12.

Je třeba se zaměřit na čerpání dotací ze všech možných zdrojů. Na základě titulů, které budou vypsány a dle kterých je možno žádat, bude připravena koncepce rozvoje 1.FC Polešovice.

Zjistit podmínky možnosti čerpání. Zatím zjištěno: členský příspěvek ve výši 500kč – což schválila VH dne 4.12.2015 a zajištění vedení podvojného účetnictví, které zařídí Tomáš Bartošík nejpozději do konce roku 2015, tak aby začátkem roku 2016 bylo vše vedeno v podvojném účetnictví.

Jiří Běhávka ml. bude hlídat svazové zdroje. Tomáš Kordula vypsané tituly MŠMT.

Tomáš Bartošík a Tomáš Kordula projednají možnosti příspěvku z rozpočtu městyse Polešovice se starostou Michalem Zapletalem do 18.12.

 

Add.4

Členské příspěvky, tedy 500 kč za dospělého a 200 kč za mladší 18-ti let a důchodce nad 65 let věku, budou vybrány nejpozději do konce ledna 2016.

Prvotní výzvu na zaplacení příspěvků provedeme pomocí sociálních sítí a vyvěšením na nástěnce. Poté budou členové, kteří neuhradí členské příspěvky vyzvání osobně.

 

Add.5

Musíme vyřešit otázku správce hřiště a stadionu.

Na schůzce se starostou městyse tuto otázku bude řešit Tomáš Bartošík a Tomáš Kordula do 18.12.

Jedna z variant je oslovení paní Bělovské, která momentálně pere dresy, jestli by neměla zájem. Případně oslovit někoho jiného (např. aktivního důchodce), který by byl tuto činnost provádět za úplatu.

Marián Berka prověří možnost nažehlení čísel na nové dresy „A“ mužstva, případně další varianty, které bychom mohli využít pro uvádění sponzorů na dresech.

Tomáš Kordula osloví p.Příbyla s možností vyšití znaku na teplákové soupravy „A“ mužstva. Prověří i to, jestli je schopen zajistit nažehlené sponzorů a čísel na dresy.

Je nutné upravit tréninkové hřiště, které může být v budoucnu trvale připraveno pro přípravku – bude ještě řešeno.

Bude řešena údržba obou fotbalových hřišť – písek, hnojení, kypření apod...

Je třeba vybudovat na hřišti závlahy, k tomuto je potřeba schůzka se starostou, zpracování projektu apod...

Klíče od všech zámků stadionu budou uloženy v zasedací místnosti 1.FC Polešovice, budou popsány štítky. Od zasedačky bude vytvořeno více klíčů. Zajistí Marián Berka.

 

Add. 6

Tomáš Bartošík prověří dostupnost vhodné domény pro www stránky 1.FC Polešovice do 18.12.

Jiří Běhávka ml. založí email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který bude používán. Po zaregistrování vhodné domény je možnost zvážit používat email např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.apod...

Zápisy ze schůzí budou chodit elektronickou formou na všechny emaily členů VV.

Bude zpracována tabulka úkolů, která bude vždy taky součástí zápisu.

Na nástěnku a do vývěsní skříňky vloží stručný výpis z jednání Jiří Běhávka ml.

 

Add. 7

Na všechny fotbalové zápasy je nutno zajistit zdravotníka.

Nutnost nastavení rovných finančních podmínek pro všechny týmy 1.FC Polešovice

Účast „A“ mužstva na turnaji v Uherském Brodě. Termín únor-březen. Zajištění přípravného utkání např. Stříbrnice, Nedakonice apod. Zajistí Jaroslav Bednařík

Zajištění občerstvení po zápasech. Buďto domluva s bufetem nebo vlastní zajištění.

 

Add. 8

Ukončení jednání VV a stanovení dalšího jednání na 18.12.2015 v 18.00

 

Zapisovatel:

Ing. Tomáš Bartošík

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jaroslav Bednařík