Sportovní klub 1. FC Polešovice

V roce 1931 založili polešovští studenti sportovní klub SK Polešovice, který provozoval hlavně kopanou. Předsedou byl obvodní lékař MUDr. Karel Procházka. Hřiště povolila obec na obecních loukách, na pastvisku, kde se pásal dobytek. Klubovna byla v hostinci pana Jana Janíka na Salajce. Počátky činnosti klubu byly velmi těžké. Vždyť studenti, mladí učni nebo i dělníci bez zaměstnání neměli finanční prostředky, aby si za ně mohli pořídit a vybavit potřebné sportovní potřeby (kopačky, dresy, míče a vybavení hřiště). Porozumění v obci o sportovní činnost, hlavně kopanou, nebylo téměř žádné, poněvadž hlavní sportovní činnost vedly v obci SOKOL a OREL (tělocvičné jednoty). Přesto se našli v obci první mecenáši, kteří SK podpořili. Byl to starší kaplan na polešovské faře pan Antonín Ondroušek, který klubu dal peníze na zakoupení plátna na dresy, které potom bezplatně ušila Marie Kodajová. MUDr. Karel Procházka, předseda klubu, zakoupil kopačky pro I. mužstvo. Další potřebné sportovní rekvizity byly opatřeny již z tržeb vybíraného vstupného na sportovní činnost. Největší potíže klubu byly činěny od profesorů reálného gymnázia v Uh. Hradišti, kteří zakázali studentům ve vyšších třídách hrát fotbal.

Vůbec první oficiální utkání se hrálo v Ostrožské Nové Vsi a naši prohráli 5:0. V tu dobu hrála sestava: Franta a Jan Petrželka, Tonda Bartošík, Tonda Zapletal, Jara Šottl, Petr Horák, Franta Andrýsek, Miloš Bartošík, Jaroš Němec, Sláva Verbík, Nikoš Míša, Laďa Pernička. Toto je úplně první sestava klubu. Po čtyřech letech tento sportovní klub zanikl. V roce 1934 vznikl také v Polešovicích dělnický klub (DSK). Byli to mladí dělníci většinou bez zaměstnání a většinu rekvizit převzali po SK.

V roce 1942 opět mladí polešovští studenti obnovili činnost sportovního klubu, zvláště proto, že tělovýchovná jednota SOKOL a její sportovní a výchovnou činnost protektorátní úřady zakázaly. Předsedou klubu se stal Antonín Míša – poštovní úředník. Při slavnostním zahájením a otevření hřiště opět na polešovických loukách byl přítomen i brankář František Plánička, internacionál národního mužstva a Slávie Praha. Slavní fotbalisté národního mužstva jezdívali za války po vesnicích a propagovali český fotbal, jak F. Plánička píše ve své knize vzpomínek, ,,za špek a kačenu,,. Pro široké okolí to byla velká slavnost. Na Pláničku se došlo podívat přes 3500 diváků!! Hráči k propagačnímu utkání nastoupili takto: Koubek ze Zlína, Němeček a Nejezchleba z Písku, Vaďura Alois, Reisigel, Janoš Janík, Prošek, Dykast ze Slovácké, Cyril a Sláva Bartošíkovi a největší hvězda Franta Plánička. Tomuto utkání předcházela slavnost na Městečku a krojový průvod šel až na Salajku.

Od roku 1943 se začalo budovat nové hřiště Na loučkách, které poskytl pozemek obecní úřad. Hlavním iniciátorem výstavby byl předseda klubu, obvodní lékař MUDr. František Lipner. Při práci na novém hřišti pracovali obětavě občané Polešovic bez nějaké techniky. Hodně hlíny bylo naloženo ručně na koňské povozy a pomohli také kluci, kteří utekli z nucených prací z Německa. Práce na hřišti byly ukončeny v roce 1945.

I když byla válka, fotbal se stále hrál. Za Polešovice dokonce hráli i fotbalisté z okolních vesnic: Němeček a Nejezchleba z Písku, Úlehla z Nedakonic, Kamrla z Tupes; největší eso však byl Franta Drga, ligový hráč Slezské Ostravy. ,, Když tu hrál Drda, to se tu hrávalo !!!,, vzpomínají pamětníci. V tu dobu již trenérem byl Nikodém Míša.

Po válce se dále budovalo hřiště a okolí. Postavily se kabiny, upravovalo se okolí a vedle hřiště se vybudovalo i koupaliště na místě dnešního vedlejšího hřiště, které bylo v roce 1948 otevřeno a dlouhé roky sloužilo polešovické veřejnosti. Okresní hygienik koncem 60. let provoz zakázal. Koupaliště pak sloužilo jako požární nádrž. Koncem 40. a začátkem 50. let nastupovali k mistrovským zápasům tito fotbalisté: Ludvík Pavlík, Sláva Bartošík (Jun), František Daníček, Cyril Bartošík, Štěpán Andrýsek, František Pospíšil (Caban), František Hanák, František Bezděk, Krys (Čuňa), Jaroš Obdržálek, Jano a Staňa Janíkovi, Sláva Kolář, Matys Trlida (z Ořechova), Karel Krejčiřík, Franta Sedlák – dlouholetý hospodář, Franta Brhel, Lojza Brzica, StaňaSchottl. V tu dobu se klub jmenoval SOKOL.

Od poloviny 50. let se mění fotbalové tváře i jména hráčů. Starší odcházejí a mladší nastupují na jejich místa. Jsou to: Vašek Trlida, kluci Masaříkovi – Mirek, Pepa, Bohuš, Toňa, dále Laďa a Vašek Korvasovi, Mirek Vaďura, Laďa Horák, Josef a Jan Šnajdrovi, Josef Němec, Josef Tesař, Lojza Rokyta, Franta Jordán, Víťa Daníček, Olin Indruch, Laďa Nožička, Staňa Horký, Hynek Vašina, Bohuš a Tonda Lukůvkovi, Toneček a Mirek Bednaříkovi, Jan Míša, Josef Rychlík, Sláva Nožička, StaňaPlevák, Franta Petrželka, Zlámalík.

Na začátku 60. let přichází další výměna hráčů. Už nastupují mladí: Josef Běhávka, Šeďa Bukač, Staňa Míša, Laďa Marek, Tomáš Andrýsek, Josef Kutálek, Milan a Laďa Grossmannovi, Lojza a Josef Skřivánkovi, Franta Hrobař – vynikající gólman, chtěla jej Slovácká, Josef Kupec, Ruda Kalač, Pepa Kolář, Staňa Drobil, Franta Hanáček.

Od roku 1963 se klub jmenova TJ Družstevník Polešovice. Koncem 60. let dorůstají další fotbalisté: Tonda Rychlík, StaňaVaďura, Ervin Tesař, Josef Martykán, Pavel Tyl, Antonín Plevák, Jara Lenhart, Tonda Cileček, Štěpán Machynka, Laďa Hykl, Mirek Šebestů, Jan Vaněk, Jara Botek, Jožka Horák, nezapomenutelný Franta Bartošík (Gigola).

Údržba hřiště je stále náročnější. Začátkem 70. let se tehdejší výbor rozhodl o rekonstrukci hrací plochy a okolí. Velkou zásluhu na modernizaci hřiště mělo JZD Polešovice, které vydatně pomohlo svou technikou. Mladí fotbalisté přicházející z vojny, nacházeli v JZD pracovní uplatnění. Na rekonstrukci bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. V době rekonstrukce se zápasy odehrály na školním hřišti. V červnu 1975 bylo hřiště opět otevřeno. Krásná travnatá plocha, upravený svah, okolo hřiště nové bariéry, opravené kabiny. Na otevření si naši fotbalisté pozvali výborný tým JTT Veselí nad Moravou, který tehdy hrál 2. Ligu. Pod vedením trenéra Václava Korvase naši toto exhibiční utkání prohráli 3:1. Sestava: Franta Hrobař, Antonín Plevák, Jan Vaněk, StaňaVaďura, Štěpán Machynka, Jaroslav Machynka, Franta Bartošík, Olin Indruch, StaňaIndruch, Pavel Horák, Antonín Horák, Staňa Bartošík, Petr Korvas, Laďa Hykl. Podzimní mistrovské utkání se již hráli na pěkné trávě.


V Průběhu 70. let přicházejí další mladí hráči: Jarda Vaďura,StaňaIndruch, Tonda Horák, Petr Korvas, Milan Verbík, Pavel Horák, Jara Zajíc, Staňa Bartošík,


Během 80. let se objevují nové tváře Josef Běhávka, Laďa Gabriel, Zdeněk Korvas, Josef Luňák, Franta Kolář, Hynek Vašina, Jiří Běhávka, Vašek a Zděněk Trlidovi, Staňa Kutálek, Jarda Pavlík, Jiří Smělík, Jarek Vyskočil, Pavel Střižík, Mirek Polášek, Miček Panáček, Josef Němec, Pavel Andrýsek, Jaroslav Martykán a Josef Ondráš.


V průběhu 80. let se za předsedy Jar. Martykána provedla příjezdová komunikace, zastřešení tribuny (provedli ji zámečníci z tehdejšího JZD pod vedením Ladě Výstupa), dále se pracovalo na zakrytí potoka a úpravě divoké skládky, tak aby zde bylo vybudováno tríninkové hřiště. Toto vše zase obnášelo mnoho brigádnických hodin. Zde musíme vzpomenout dobré spolupráce s OSP Staré Město a jejich pracovníků Tondy Horáka a Petra Korvase.

Koncem 80. let přicházejí: Marek Šilhavík, Jarda Andrýsek, Mirek Andrýsek, Josef Kolář, Víťa Kaňovský, Petr Kolář, Richard Drobil, Tonda Náplava, Bohuš Kučera, Zbyněk Vaďura, Radek Šoustek, Pavel Kunt, Radek Menšík, Jarek Patka.

Nesmíme zapomenout také na dlouholetou spolupráci s místní základní školou, kde naše mužstvo využívá tělocvičnu k zimní přípravě.

Jak to ve fotbalovém životě bývá, někteří fotbalisté odehráli pár zápasů a někteří se stali legendy. Kdy na fotbalovém trávníku strávili léta, těm patří obzvláště poděkování. Začátkem 90. let nastala v kádru krize, kdy v rozjeté soutěži přestalo hrát hned 6 hráčů. Okresní přebor pak museli dohrát dorostenci.


1. listopadu1993 byla svolána Valná hromada. Klub se přejmenoval na 1. FC Polešovice. V sezóně 93/94 pod vedením trenéra St. Vašiny se 1. FC stává vítězem Okresního přeboru a postupuje do Župní soutěže I.B třídy. Kádr mužstva tvořili:


Žáci v této sezóně hráli Okresní přebor a dorost Župní soutěž.

V další sezóně přichází nový zkušený trenér Samsonek z Napajedel. Mužstvo absolvuje tvrdou zimní přípravu, zkvalitňuje se a hráčský kádr a jarní soutěž se dohrává na 2 místě a to znamená postup do I.A třídy. V té době je to historický úspěch polešovického fotbalu. Kádr mužstva tvořili: